ponedj
ACIDOBAZNI STATUS I OKSIMETRIJA
NAZIV PRETRAGE UZORAK SPREMNIK STABILNOST UZORKA UVJETI DOSTAVE NAPOMENA NAPOMENA
Acidobazni status (ABS) aK, vK, kK -- Uzorkovanje isključivo u našem laboratoriju Uzorak ODMAH dostaviti.    
Methemoglobin aK, vK (Li-heparin) -- Uzorak ODMAH dostaviti.Uzorak se NE MOŽE slati poštom. Uzorak ODMAH dostaviti.    
KarboksihemoglobinaK, vK (Li-heparin) --Uzorak ODMAH dostaviti.Uzorak se NE MOŽE slati poštom. Uzorak ODMAH dostaviti.    
HEMATOLOŠKE PRETRAGE
NAZIV PRETRAGE UZORAK SPREMNIK STABILNOST UZORKA UVJETI DOSTAVE NAPOMENA NAPOMENA
Sedimentacija eritrocita (SE) vK (Na-citrat) --        
Kompletna krvna slika (KKS) vK, kK (K3EDTA) --        
Retikulociti (Rtc) vK, kK (K3EDTA) --        
Indeks zrelosti retikulocita vK, kK (K3EDTA) --        
% hipokromnih eritrocita K, kK (K3EDTA) --        
Osmotska rezistencija eritrocita vK (Li-heparin) -- Potreban dogovor s laboratorijem.   Dogovor na tel. 557-319 (Križine) ili 556-213 (Firule). Dostaviti 1 epruvetu od 5 mL. Dostaviti 1 epruvetu od 5 mL.
Sadržaj Hb u retikulocitima (CHr) vK, kK (K3EDTA) --        
IMUNOFENOTIPIZACIJA
NAZIV PRETRAGE UZORAK SPREMNIK STABILNOST UZORKA UVJETI DOSTAVE NAPOMENA NAPOMENA
Imunofenotipizacija limfocita (T+B+NK+ostalo) periferne krvi vK (K3EDTA) -- Uzorak treba dostaviti u laboratorij unutar 48 sati od uzimanja uzorka. U ljetnim mjesecima uzorci se transportiraju na
temperaturi 2-8°C.
  ZA PRETRAGU SE POTREBNO NARUČITI, tel : 557-465 ZA PRETRAGU SE POTREBNO NARUČITI, tel : 557-465
Imunofenotipizacija stanica bronho-alveolarnog lavata BAL   Uzorak treba dostaviti u laboratorij unutar 48 sati od uzimanja uzorka. U ljetnim mjesecima uzorci se transportiraju na
temperaturi 2-8°C.
  ZA PRETRAGU SE POTREBNO NARUČITI, tel : 557-465 ZA PRETRAGU SE POTREBNO NARUČITI, tel : 557-465
Imunofenotipizacija CD34 matičnih stanica i prastanica u krvi i presatku vK (K3EDTA) --        
METABOLITI I SUPSTRATI
NAZIV PRETRAGE UZORAK SPREMNIK STABILNOST UZORKA UVJETI DOSTAVE NAPOMENA NAPOMENA
Glukoza S, P (Li-heparin), kK ili P (NaF) --     Za dijagnozu šećerne bolesti-preporučeni uzorak je plazma (NaF). Za dijagnozu šećerne bolesti-preporučeni uzorak je plazma (NaF).
Urea S,P (Li-heparin) --        
Kreatinin S,P (Li-heparin) -        
Urati S,P (Li-heparin) -        
Bilirubin ukupni S,P (Li-heparin) -        
Bilirubin konjugirani S,P (Li-heparin) -        
Amonijak P (Li-heparin) - Uzorak dostaviti ODMAH na ledu.
Uzorak se NE MOŽE slati poštom.
Uzorak dostaviti ODMAH na ledu.    
Laktat P (NaF) - Uzorak dostaviti ODMAH na ledu.
Uzorak se NE MOŽE slati poštom.
Uzorak dostaviti ODMAH.    
Homocistein S - Nakon vađenja uzorak ODMAH staviti na led do centrifugiranja. Nakon centrifugiranja serum odmah odvojiti od stanica. Odvojeni serum je stabilan 14 dana na 2-8 °C Uzorak dostaviti ODMAH na ledu.    
Hemoglobin A1c (HbA1C) vK (K3EDTA) - 7 dana na 2-8 °C      
ENZIMI
NAZIV PRETRAGE UZORAK SPREMNIK STABILNOST UZORKA UVJETI DOSTAVE NAPOMENA NAPOMENA
Alanin aminotransferaza (ALT) S,P (Li-heparin) -        
Aspartat aminotransferaza (AST) S,P (Li-heparin) -        
Gama-glutamil transferaza (GGT) S,P (Li-heparin) -        
Alkalna fosfataza (ALP) S,P (Li-heparin) -        
Koštani izoenzim alkalne fosfataze (KALP) S - 48 sati na 2-8 °C,
duže na -20 °C
  Izdavanje nalaza unutar dva tjedna. Izdavanje nalaza unutar dva tjedna.
Laktat dehidrogenaza (LDH) S,P (Li-heparin) -        
Angiotenzin konvertirajući enzim (ACE) S - 5 dana na 2-8 °C,
6 mjeseci na -20 °C
     
Amilaza (AMI-S) S,P (Li-heparin) -        
Lipaza S,P (Li-heparin) -        
Kreatin-kinaza (CK) S,P (Li-heparin) -        
CK-MB (masena koncentracija) S,P (Li-heparin) -        
Kolinesteraza (CHE) S -        
Glukoza-6-fosfat dehidrogenaza (G-6-PDH) vK (Li-heparin) -- Uzorkovanje isključivo u našem laboratoriju utorkom i četvrtkom. Uzorak dostaviti utorkom ili četvrtkom do 11h.    
ELEKTROLITI
NAZIV PRETRAGE UZORAK SPREMNIK STABILNOST UZORKA UVJETI DOSTAVE NAPOMENA NAPOMENA
Natrij (Na) S,P (Li-heparin) -        
Kalij (K) S,P (Li-heparin) -        
Kloridi (Cl) S,P (Li-heparin) -        
Anorganski fosfor (P) S,P (Li-heparin) -        
Kalcij (Ca) S,P (Li-heparin) -        
Kalcij ionizirani (Ca++) S -- Uzorak dostaviti ODMAH. Uzorak se NE MOŽE slati poštom. Uzorak dostaviti ODMAH.    
Magnezij (Mg) S,P (Li-heparin) -        
Osmolalnost S,P (Li-heparin) - 48 sati na 2-8 °C      
MIKROELEMENTI
NAZIV PRETRAGE UZORAK SPREMNIK STABILNOST UZORKA UVJETI DOSTAVE NAPOMENA NAPOMENA
Željezo (Fe) S -     Upute za pripremu bolesnika prije određivanja željeza. Upute za pripremu bolesnika prije određivanja željeza.
Bakar (Cu) S - 14 dana na sobnoj
temperaturi ili na 2-8 °C,
duže na -20 °C
  Izdavanje nalaza prvi slijedeći ponedjeljak. Izdavanje nalaza prvi slijedeći ponedjeljak.
Nezasićeni kapacitet vezivanja željeza (UIBC) S -        
Ukupni kapacitet vezivanja željeza (TIBC) S -        
LIPIDI
NAZIV PRETRAGE UZORAK SPREMNIK STABILNOST UZORKA UVJETI DOSTAVE NAPOMENA NAPOMENA
Kolesterol S -     Upute za pripremu bolesnika prije određivanja lipidnog statusa. Upute za pripremu bolesnika prije određivanja lipidnog statusa.
Trigliceridi S -     Upute za pripremu bolesnika prije određivanja lipidnog statusa. Upute za pripremu bolesnika prije određivanja lipidnog statusa.
HDL- kolesterol S -     Upute za pripremu bolesnika prije određivanja lipidnog statusa. Upute za pripremu bolesnika prije određivanja lipidnog statusa.
LDL - kolesterol S -     Upute za pripremu bolesnika prije određivanja lipidnog statusa. Upute za pripremu bolesnika prije određivanja lipidnog statusa.
PROTEINI
NAZIV PRETRAGE UZORAK SPREMNIK STABILNOST UZORKA UVJETI DOSTAVE NAPOMENA NAPOMENA
Ukupni proteini S,P (Li-heparin) -        
Albumin S,P (Li-heparin) - 7 dana na 2-8 °C      
C reaktivni protein (CRP) S,P (Li-heparin) -        
Prokalcitonin S,P (Li-heparin) - 24 h na 2-8 °C, duže na -20 °C      
Troponin I S,P (Li-heparin) -        
Mioglobin S,P (Li-heparin) -        
proBNP S, P (Li-heparin) - 3 dana na sobnoj temperaturi ili 6 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
     
Feritin S - 24 sata na sobnoj temperaturi ili 7 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
     
Haptoglobin S - 7 dana na 2-8 °C      
Transferin S - 7 dana na 2-8 °C      
Topljivi transferinski receptori S - 7 dana na 2-8 °C      
Ceruloplazmin S - 7 dana na 2-8 °C      
α1-antitripsin S - 7 dana na 2-8 °C      
C3 komponenta komplementa (C3) S - 7 dana na 2-8 °C      
C4 komponenta komplementa (C4) S - 7 dana na 2-8 °C      
Elektroforeza proteina (EFP) S - 7 dana na 2-8 °C      
Elektroforeza hemoglobina (EFHb) vK (Li-heparin) -- Potreban dogovor s laboratorijem.   Dogovor na tel. 556-207. Izdavanje nalaza unutar 7 dana. Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
Imunoglobulin A (IgA) S - 7 dana na 2-8 °C      
Imunoglobulin M (IgM) S - 7 dana na 2-8 °C      
Imunoglobulin G (IgG) S - 7 dana na 2-8 °C      
Ukupni imunoglobulin E (IgE) S - 7 dana na 2-8 °C      
Imunofiksacija serumskih proteina S - 7 dana na 2-8 °C   Izdavanje nalaza unutar 7 dana. Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
Slobodni kapa laki lanci imunoglobulina S - 7 dana na 2-8 °C.   Izdavanje nalaza unutar 7 dana. Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
Slobodni lambda laki lanci imunoglobulina S - 7 dana na 2-8 °C.   Izdavanje nalaza unutar 7 dana. Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
β2 mikroglobulin (β2MIKRO) S - 7 dana na 2-8 °C ili uzorak unutar 24 sata zamrznuti i pohraniti na -20 °C      
Krioglobulini S - Uzorkovanje isključivo u našem laboratoriju na lokalitetu Križine ponedjeljkom. Uzorkovanje isključivo u našem laboratoriju na lokalitetu Križine ponedjeljkom.    
Cistatin C S - 3 dana na sobnoj temperaturi,
7 dana na 2-8 °C,
1 mjesec na -20 °C
     
TUMORSKI BILJEZI
NAZIV PRETRAGE UZORAK SPREMNIK STABILNOST UZORKA UVJETI DOSTAVE NAPOMENA NAPOMENA
Alfa feto protein (AFP) S - 3 dana na sobnoj temperaturi, 7 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
     
Karcinoembrionalni antigen (CEA) S - 24 sata na na sobnoj temperaturi, 7 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
     
Ugljikohidratni antigen 125 (CA125) S - 24 sata na na sobnoj temperaturi, 7 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
     
Ugljikohidratni antigen 15-3 (CA15-3) S - 24 sata na na sobnoj temperaturi, 7 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
     
Ugljikohidratni antigen 19-9 (CA19-9) S - 24 sata na na sobnoj temperaturi, 7 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
     
CYFRA 21.1 S - 4 tjedna na 2-8 °C,
duže na -20 °C
     
Prostata specifični antigen-ukupni (tPSA) S - 24 h na 2-8 °C ili na -20 °C   Uzorak centrifugirati unutar 3 sata od vađenja i dostaviti isti dan.  
Prostata specifični antigen-slobodni (fPSA) S - 24 h na 2-8 °C ili na -20 °C   Uzorak centrifugirati unutar 3 sata od vađenja i dostaviti isti dan.  
Neuron specifična enolaza (NSE) S - Uzorak centrifugirati unutar jednog sata od vađenja
i dostaviti isti dan.
Uzorak dostaviti do 12 h.    
S100 S - 8 h na na sobnoj temperaturi,
48 h na 2-8 °C,
duže na -20 °C
  Biotin koji je sastav mnogih suplemenata ne smije se uzimati najmanje 8 sati prije uzorkovanja.
Izdavanje nalaza prvi idući ponedjeljak.
Biotin koji je sastav mnogih suplemenata ne smije se uzimati najmanje 8 sati prije uzorkovanja.
Izdavanje nalaza prvi idući ponedjeljak.
SCC S - 24 sata na na sobnoj temperaturi,
7 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
     
Kromogranin A S - 4 dana na 2-8 °C   Bolesnik minimalno dva tjedna prije uzorkovanja mora prekinuti terapiju inhibitorima protonske pumpe. Uzimanje antagonista H2-receptora ne utječe na koncetraciju kromogranina. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Bolesnik minimalno dva tjedna prije uzorkovanja mora prekinuti terapiju inhibitorima protonske pumpe. Uzimanje antagonista H2-receptora ne utječe na koncetraciju kromogranina. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
HORMONI
NAZIV PRETRAGE UZORAK SPREMNIK STABILNOST UZORKA UVJETI DOSTAVE NAPOMENA NAPOMENA
Luteinizirajući hormon (LH) S - 14 dana na 2-8 °C      
Folikul stimulirajući hormon (FSH) S - 14 dana na 2-8 °C      
Estradiol (E2) S - 2 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
     
Progesteron S - 5 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
     
17-OH progesteron S - 24 sata na 2-8 °C,
duže na -20 °C
  Izdavanje nalaza unutar tri tjedna. Izdavanje nalaza unutar tri tjedna.
Androstendion S - 24 sata na 2-8 °C,
duže na -20 °C
  Izdavanje nalaza unutar tri tjedna. Izdavanje nalaza unutar tri tjedna.
DHEA-S S - 2 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
     
Anti Mullerian hormon (AMH) S - 5 dana na sobnoj temperaturi ili 2-8 °C      
SHBG S - 3 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
     
Testosteron -ukupni S - 7 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
     
Testosteron-slobodni S -        
Prolaktin (PRL) S - 14 dana na 2-8 °C      
Inzulin S - 24 h na 2-8 °C,
duže na -20 °C
     
Hormon rasta (HR) S - 3 mjeseca -20 °C   Izdavanje nalaza unutar 2 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 2 tjedna.
C-peptid S - 24 h na 2-8 °C,
duže na -20 °C
     
Faktor rasta sličan inzulinu
( IGF-1)
S - 3 mjeseca -20 °C   Izdavanje nalaza unutar 2 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 2 tjedna.
Vezujući protein 3 faktora rasta sličnog inzulinu (IGF-BP3) S - 3 mjeseca -20 °C   Izdavanje nalaza unutar 2 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 2 tjedna.
Ukupni kortizol S, P (K3EDTA) -- 5 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
  Ukoliko se istovremeno određuje i ACTH dovoljan je jedan spremnik s ljubičastim čepom (K3EDTA). Ukoliko se istovremeno određuje i ACTH dovoljan je jedan spremnik s ljubičastim čepom (K3EDTA).
Adrenokortikotropni hormon (ACTH) P (K3EDTA) -- Uzorak izvaditi u ohlađenu epruvetu i odmah nakon vađenja staviti na led. Nakon centrifugiranja uzorak odmah zamrznuti na -20 °C Uzorak dostaviti ODMAH na ledu.    
Paratiroidni hormon (PTH) S, P (K3EDTA) --

Serum : 8 sati na na sobnoj temperaturi,
5 dana na 2-8 °C,
duže na - 20 °C

Plazma : 2 dana na sobnoj temperaturi,
5 dana na 2-8 °C,
duže na - 20 °C

 

Zbog veće stabilnosti analita molimo uzorke vaditi u spremnik s K3EDTA (ljubičasti čep).  
βHCG S, P (Li-heparin) - 24 sata na na sobnoj temperaturi
ili 7 dana na 2-8 °C
     
Tiroidni stimulirajuči hormon (TSH) S - 8 sati na sobnoj temperaturi, 48 sati na 2-8 °C,
duže na - 20 °C
     
Trijodtironin (T3) S - 8 sati na sobnoj temperaturi, 48 sati na 2-8 °C,
duže na - 20 °C
     
Tiroksin (T4) S - 8 sati na sobnoj temperaturi, 24 sata na 2-8 °C,
duže na - 20 °C
     
Slobodni trijodtironin (FT3) S - 8 sati na sobnoj temperaturi, 48 sati na 2-8 °C,
duže na - 20 °C
     
Slobodni tiroksin (FT4) S - 8 sati na sobnoj temperaturi, 48 sati na 2-8 °C,
duže na - 20 °C
     
Inhibin B S - 48 sati na 2-8 °C,
duže na - 20 °C
  Izdavanje nalaza unutar
mjesec dana.
Izdavanje nalaza unutar
mjesec dana.
LIJEKOVI
NAZIV PRETRAGE UZORAK SPREMNIK STABILNOST UZORKA UVJETI DOSTAVE NAPOMENA NAPOMENA
Karbamazepin S, P (Li-heparin) - 7 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
  Za praćenje terapije uzorak se uzima u epruvetu BEZ GELA prije uzimanja jutarnje doze ili u slučajnom uzorku kod sumnje na predoziranost. Za praćenje terapije uzorak se uzima u epruvetu BEZ GELA prije uzimanja jutarnje doze ili u slučajnom uzorku kod sumnje na predoziranost..
Fenobarbital S, P (Li-heparin) - 7 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
  Za praćenje terapije uzorak se uzima u epruvetu BEZ GELA prije uzimanja jutarnje doze ili u slučajnom uzorku kod sumnje na predoziranost. Za praćenje terapije uzorak se uzima u epruvetu BEZ GELA prije uzimanja jutarnje doze ili u slučajnom uzorku kod sumnje na predoziranost.
Valproična kiselina S, P (Li-heparin) - 7 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
  Za praćenje terapije uzorak se uzima u epruvetu BEZ GELA prije uzimanja jutarnje doze ili u slučajnom uzorku kod sumnje na predoziranost. Za praćenje terapije uzorak se uzima u epruvetu BEZ GELA prije uzimanja jutarnje doze ili u slučajnom uzorku kod sumnje na predoziranost.
Sirolimus vK (K2 i K3EDTA) -- 7 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
  Za praćenje terapije uzorak krvi se uzima prije uzimanja jutarnje doze. Za praćenje terapije uzorak krvi se uzima prije uzimanja jutarnje doze.
Takrolimus vK (K2 i K3EDTA) -- 7 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
  Za praćenje terapije uzorak krvi se uzima prije uzimanja jutarnje doze. Za praćenje terapije uzorak krvi se uzima prije uzimanja jutarnje doze.
Ciklosporin vK (K2 i K3EDTA) -- 5 dana na sobnoj temperaturi ili 7 dana na 2-8 °C   Za praćenje terapije uzorak krvi se uzima prije uzimanja jutarnje doze. Za praćenje terapije uzorak krvi se uzima prije uzimanja jutarnje doze.
Everolimus vK (K2 i K3EDTA) -- 5 dana na sobnoj temperaturi ili 7 dana na 2-8 °C   Za praćenje terapije uzorak krvi se uzima prije uzimanja jutarnje doze..Izdavanje nalaza prvi idući četvrtak.Za praćenje terapije uzorak krvi se uzima prije uzimanja jutarnje doze. Izdavanje nalaza prvi idući četvrtak.
Litij S - 24 sata na sobnoj temperaturi ili 7 dana na 2-8 °C   Za praćenje terapije uzorak krvi se uzima prije uzimanja jutarnje doze. Za praćenje terapije uzorak krvi se uzima prije uzimanja jutarnje doze.
Metotreksat S -        
Digoksin S, P (Li-heparin) - 48 sati na sobnoj temperaturi ili 7 dana na 2-8 °C      
Levetiracetam S, P (Li-heparin) - 48 sati na sobnoj temperaturi ili 7 dana na 2-8 °C      
KOAGULACIJA
NAZIV PRETRAGE UZORAK SPREMNIK STABILNOST UZORKA UVJETI DOSTAVE NAPOMENA NAPOMENA
PV - udjel P (Na-citrat) -- 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se
NE MOŽE slati poštom.
     
PV-INR P (Na-citrat) -- 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se
NE MOŽE slati poštom.
     
APTV P (Na-citrat) -- 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se
NE MOŽE slati poštom.
     
aPTV omjer P (Na-citrat) -- 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se
NE MOŽE slati poštom.
     
Trombinsko vrijeme P (Na-citrat) -- 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se
NE MOŽE slati poštom.
     
Fibrinogen P (Na-citrat) -- 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se
NE MOŽE slati poštom.
     
D-dimeri P (Na-citrat) -- 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se
NE MOŽE slati poštom.
     
Inhibitori na faktore koagulacije- probiranje P (Na-citrat) -- Potreban dogovor s laboratorijem. Potreban dogovor s laboratorijem. Dogovor na tel: 556-733 Dogovor na tel: 556-733
Inhibitori na faktore koagulacije- kvantitativno P (Na-citrat) -- Potreban dogovor s laboratorijem. Potreban dogovor s laboratorijem. Dogovor na tel: 556-733 Dogovor na tel: 556-733
APC rezistencija P (Na-citrat) -- 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se
NE MOŽE slati poštom.
     
Agregacija trombocita- Multiplate vK (Na-citrat) -- 2 sata na ISKLJUČIVO na sobnoj temperaturi.   Pretraga se radi usvrhu praćenja antiagregacijske terapije, uzorak obavezno izvaditi u spremnik volumena 4.5 mL. Pretraga se radi usvrhu praćenja antiagregacijske terapije, uzorak obavezno izvaditi u spremnik volumena 4.5 mL.
Heparin (LMWH) - antiX-a P (Na-citrat) -- 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se
NE MOŽE slati poštom.
  Uzorak se uzima 3-4 sata nakon zadnje doze. Uzorak se uzima 3-4 sata nakon zadnje doze.
Dabigatran P (Na-citrat) -- 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se
NE MOŽE slati poštom.
  Uzorak se uzima neposredno prije uzimanja lijeka. Uzorak se uzima neposredno prije uzimanja lijeka.
Rivaroxaban P (Na-citrat) -- 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se
NE MOŽE slati poštom.
  Uzorak se uzima neposredno prije uzimanja lijeka. Uzorak se uzima neposredno prije uzimanja lijeka.
PFA - kapacitet primerne hemostaze vK (Na-citrat) -- 2 sata na ISKLJUČIVO na sobnoj temperaturi.   Uzorak obavezno izvaditi u spremnik volumena 4.5 mL. Uzorak obavezno izvaditi u spremnik volumena 4.5 mL.
Antitrombin (AT) P (Na-citrat) -- 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se
NE MOŽE slati poštom.
     
C1-INHIBITOR-aktivnost P (Na-citrat) -- 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se
NE MOŽE slati poštom.
     
FII- aktivnost P (Na-citrat) -- 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se
NE MOŽE slati poštom.
     
FIX- aktivnost P (Na-citrat) -- 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se
NE MOŽE slati poštom.
     
FXI- aktivnost P (Na-citrat) -- 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se
NE MOŽE slati poštom.
     
FXII- aktivnost P (Na-citrat) -- 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se
NE MOŽE slati poštom.
     
FXIII- aktivnost P (Na-citrat) -- 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se
NE MOŽE slati poštom.
     
FV- aktivnost P (Na-citrat) -- 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se
NE MOŽE slati poštom.
     
FVII- aktivnost P (Na-citrat) -- 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se
NE MOŽE slati poštom.
     
FVIII- aktivnost P (Na-citrat) -- 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se
NE MOŽE slati poštom.
     
FX- aktivnost P (Na-citrat) -- 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se
NE MOŽE slati poštom.
     
vWFR:Rco - aktivnost P (Na-citrat) -- 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se
NE MOŽE slati poštom.
     
Fibrinoliza P (Na-citrat) -- 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se
NE MOŽE slati poštom.
     
Protein C (PC) P (Na-citrat) -- 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se
NE MOŽE slati poštom.
     
Protein S (PS) P (Na-citrat) -- 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se
NE MOŽE slati poštom.
  Izdavanje nalaza unutar 7 dana. Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
Lupus antikoagulans (LAC) P (Na-citrat) -- 4 sata na 2-8 °C. Uzorak se
NE MOŽE slati poštom.
  Uzorak obavezno izvaditi u spremnik volumena 4.5 mL. Uzorak obavezno izvaditi u spremnik volumena 4.5 mL.
Tromboelastografija (TEG) vK (Na-citrat) -- 2 sata na ISKLJUČIVO na sobnoj temperaturi   Uzorak obavezno izvaditi u spremnik volumena 4.5 mL. Uzorak obavezno izvaditi u spremnik volumena 4.5 mL.
VITAMINI
NAZIV PRETRAGE UZORAK SPREMNIK STABILNOST UZORKA UVJETI DOSTAVE NAPOMENA NAPOMENA
Folna kiselina S - 48 h na 2-8 °C,
1 mjesec na -20 °C
     
Vitamin B12 S - 48 h na 2-8 °C,
duže na -20 °C
     
Ukupni 25-OH Vitamin D
(25-OHD)
S - 8 h na sobnoj temperaturi
ili 4 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
     
KOŠTANI BILJEZI
NAZIV PRETRAGE UZORAK SPREMNIK STABILNOST UZORKA UVJETI DOSTAVE NAPOMENA NAPOMENA
total P1NP P (K3EDTA) -- 24 h na sobnoj temperaturi,
5 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
     
N-MID Osteocalcin P (K3EDTA) -- 48 h na sobnoj temperaturi,
3 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
     
βCrossLaps P (K3EDTA) -- 24 h na sobnoj temperaturi,
8 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
     
ALKOHOL I SREDSTVA OVISNOSTI
NAZIV PRETRAGE UZORAK SPREMNIK STABILNOST UZORKA UVJETI DOSTAVE NAPOMENA NAPOMENA
Etanol S, P (Li-heparin) - Začepljeni uzorak stabilan 2 tjedna na sobnoj temperaturi, 6 mjeseci na 2-8 °C   Ne smije se koristiti alkohol kao dezinfekcijsko sredstvo pri uzimanju krvi. Ne smije se koristiti alkohol kao dezinfekcijsko sredstvo pri uzimanju krvi.
Benzodiazepini - probir porcija urina posuda za urin 48 h na 2-8 °C, duže na -20 °C   Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom. Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom.
Amfetamini - probir porcija urina posuda za urin 48 h na 2-8 °C, duže na -20 °C   Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom. Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom.
Kokain - probir porcija urina posuda za urin 48 h na 2-8 °C, duže na -20 °C   Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom. Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom
Opijati - probir porcija urina posuda za urin 48 h na 2-8 °C, duže na -20 °C   Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom. Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom.
Metadon - probir porcija urina posuda za urin 48 h na 2-8 °C, duže na -20 °C   Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom. Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom.
Kanabinoidi - probir porcija urina posuda za urin 48 h na 2-8 °C, duže na -20 °C   Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom. Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom.
PRETRAGE U TRUDNOĆI
NAZIV PRETRAGE UZORAK SPREMNIK STABILNOST UZORKA UVJETI DOSTAVE NAPOMENA NAPOMENA
RANI KOMBINIRANI PROBIR - I TRIMESTAR TRUDNOĆE S - Uzorkovanje isključivo u našem laboratoriju.   Vađenje srijedom i četvrtkom. Obavezno donijeti i odgovarajući formular sa UZV pregleda potpisan od ginekologa. Nalaz predignuti ponedjeljkom iza 11h na Ginekološkoj poliklinici. Vađenje srijedom i četvrtkom. Obavezno donijeti i odgovarajući formular sa UZV pregleda potpisan od ginekologa. Nalaz predignuti ponedjeljkom iza 11h na Ginekološkoj poliklinici.
DOUBLE TEST ZA II TRIMESTAR TRUDNOĆE S - Uzorkovanje isključivo u našem laboratoriju.   Vađenje srijedom. Obavezno donijeti i odgovarajući formular sa UZV pregleda potpisan od ginekologa. Nalaz predignuti ponedjeljkom iza 11h na Ginekološkoj poliklinici. Vađenje srijedom. Obavezno donijeti i odgovarajući formular sa UZV pregleda potpisan od ginekologa. Nalaz predignuti ponedjeljkom iza 11h na Ginekološkoj poliklinici.
Određivanje zrelosti fetalnih pluća preko broja lamelarnih tjelešaca plodova voda         Dostaviti isti dan do 11h.
Apsorpcijska krivulja amnijske tekućine plodova voda         Dostaviti isti dan do 11h.
BILJEZI HEPATITISA
NAZIV PRETRAGE UZORAK SPREMNIK STABILNOST UZORKA UVJETI DOSTAVE NAPOMENA NAPOMENA
Anti -HAV S - 7 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
     
AntiI-HAV IgM S - 7 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
     
HBsAG S - 7 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
  Nalaz se preuzima osobno uz predočenje osobne iskaznice.  
Anti-HBs S - 7 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
  Nalaz se preuzima osobno uz predočenje osobne iskaznice.  
Anti - HBc S - 7 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
  Nalaz se preuzima osobno uz predočenje osobne iskaznice.  
Anti - HBc IgM S - 7 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
  Nalaz se preuzima osobno uz predočenje osobne iskaznice.  
HBeAg S - 7 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
  Nalaz se preuzima osobno uz predočenje osobne iskaznice  
Anti-Hbe S - 7 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
  Nalaz se preuzima osobno uz predočenje osobne iskaznice.  
Anti-HCV S - 7 dana na 2-8 °C,
duže na -20 °C
  Nalaz se preuzima osobno uz predočenje osobne iskaznice.  
PRETRAGE U STOLICI
NAZIV PRETRAGE UZORAK SPREMNIK STABILNOST UZORKA UVJETI DOSTAVE NAPOMENA NAPOMENA
Okultno krvarenje F Originalni spremnik za uzimanje uzorka Prije uzorkovanja spremnik potrebno uzeti u laboratoriju.   Upute za pripremu bolesnika prije testa na okultno krvarenje u stolici - imunokemijski test. Upute za pripremu bolesnika prije testa na okultno krvarenje u stolici - imunokemijski test.
Kalprotektin F Spremnik za stolicu 7 dana na 2-8 °C   Izdavanje nalaza unutar jednog tjedna. Izdavanje nalaza unutar jednog tjedna.
LABORATORIJSKA IMUNOLOGIJA
NAZIV PRETRAGE UZORAK SPREMNIK STABILNOST UZORKA UVJETI DOSTAVE NAPOMENA NAPOMENA
Reumatoidni faktor (RF) S - 48h na 2-8 °C,
duže na -20 °C
     
Cirkulirajući imunokompleksi (CIK C3d i IgG) S - 8 sati na sobnoj temperaturi,
duže na -20 °C
  Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na kardiolipin - IgM (aCL-IgM) S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na β-2-glikoprotein
I - IgG (β-2-GPI IgG)
S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na β-2-glikoprotein
I - IgM (β-2-GPI IgM)
S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na endomizija (EMA) S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na tkivnu transglutaminazu - IgG
(tTg-IgG)
S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na tkivnu transglutaminazu - IgA
(tTg-IgA)
S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na glijadin - IgG
(AGA-IgG)
S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na glijadin - IgA
(AGA-IgA)
S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na deamidirane glijadinske peptide - IgG
(anti-DPG-IgG)
S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na deamidirane glijadinske peptide - IgA
(anti-DPG-IgA)
S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antinuklearna antitijela (ANA) S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na ekstraktibilne nuklearne antigene (ENA) S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na SS-A (Ro) antigen S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na SS-B (La) antigen S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na Sm antigen S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na U1-RNP antigen S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na Scl-70 antigen S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na Jo-1 antigen S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na centromere (ACA) S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na ribosomski P
protein (RPP)
S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na dsDNA S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na proteinazu 3
(PR3-ANCA)
S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na mijeloperoksidazu
(MPO-ANCA)
S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na glomerularnu
bazalnu membranu
(GBM/AGBM)
S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na glatku
muskulaturu (AGLM)
S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na mitohondrije (AMA) S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na M2 antigen
mitohondrija (AMA M2)
S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na mikrosome jetre
i bubrega usmjerena na
LKM-1 antigen
S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na topljivi jetreni
antigen/antitijela na mikrosome jetre i pankreasa (SLA/LP)
S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na Hu, Yo, Ri antigene S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Anti-CCP S - 22 sata na sobnoj temperaturi, 7 dana na 2-8 °C      
Antigangliozidna antitijela S - 3 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Anitijela na parijetalne stanice S - 2-4 dana na na 2-8 °C. Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.   Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
PRETRAGE U MOKRAĆI
NAZIV PRETRAGE UZORAK SPREMNIK STABILNOST UZORKA UVJETI DOSTAVE NAPOMENA

NAPOMENA

URIN (kemijski pregled) U posuda za urin       Upute za uzimanje uzorka mokraće za kvalitativnu analizu.
URIN (sediment) U posuda za urin       Upute za uzimanje uzorka mokraće za kvalitativnu analizu.
Urea dU posuda za urin / spremnik za 24-satni urin 2 dana na sobnoj temperaturi,
6 dana na 2-8 °C
  Upute za sakupljanje 24-satne mokraće. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Kreatinin U, dU posuda za urin / spremnik za 24-satni urin 48 h na sobnoj temperaturi,
7 dana na 2-8 °C
  Upute za sakupljanje 24-satne mokraće. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Standardni klirens kreatinina dU i S - 48 h na sobnoj temperaturi,
7 dana na 2-8 °C
  Uz uzorak urina obavezno dostaviti i uzorak krvi za određivanje kreatinina te podatke o visini i težini pacijenta. Uz uzorak urina obavezno dostaviti i uzorak krvi za određivanje kreatinina te podatke o visini i težini pacijenta.
Natrij (Na) U, dU posuda za urin / spremnik za 24-satni urin 45 dana na sobnoj temperaturi ili 2-8 °C   Upute za sakupljanje 24-satne mokraće. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Kalij (K) U, dU posuda za urin / spremnik za 24-satni urin 45 dana na sobnoj temperaturi ili 2 -8 °C   Upute za sakupljanje 24-satne mokraće. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Kloridi (Cl) U, dU posuda za urin / spremnik za 24-satni urin 7 dana na sobnoj temperaturi ili 2 -8 °C   Upute za sakupljanje 24-satne mokraće. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Anorganski fosfor (P) U, dU posuda za urin / spremnik za 24-satni urin 2 dana na sobnoj temperaturi   Upute za sakupljanje 24-satne mokraće. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Kalcij (Ca) U, dU posuda za urin / spremnik za 24-satni urin 2 dana na sobnoj temperaturi, 4 dana na 2-8 °C   Upute za sakupljanje 24-satne mokraće. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Magnezij (Mg) U, dU posuda za urin / spremnik za 24-satni urin 3 dana na sobnoj temperaturi ili 2 -8 °C   Upute za sakupljanje 24-satne mokraće. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Amilaza (AMI-U) U posuda za urin        
Osmolalnost U, dU posuda za urin / spremnik za 24-satni urin 2 dana na +4 °C   Upute za sakupljanje 24-satne mokraće. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Ukupni proteini U, dU posuda za urin / spremnik za 24-satni urin 24 h na sobnoj temperaturi,
7 dana na 2-8 °C
  Upute za sakupljanje 24-satne mokraće. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Albumin U, dU posuda za urin / spremnik za 24-satni urin 14 dana na 2-8 °C   Upute za sakupljanje 24-satne mokraće. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Omjer albumin/kreatinin u urinu (ACR) U posuda za urin 6 dana na 2-8 °C   Preporučeni uzorak je prvi jutarnji urin, obavezno naglasiti o kojem se uzorku urina radi. Preporučeni uzorak je prvi jutarnji urin, obavezno naglasiti o kojem se uzorku urina radi.
Omjer proteini/kreatinin u urinu (PCR) U posuda za urin 6 dana na 2-8 °C   Preporučeni uzorak je prvi jutarnji urin. Preporučeni uzorak je prvi jutarnji urin.
Slobodni lambda laki lanci imunoglobulina dU spremnik za 24-satni urin 7 dana na 2-8 °C Uzorak poslati isti dan.

Upute za sakupljanje 24-satne mokraće. Izdavanje nalaza unutar 7 dana.

Upute za sakupljanje 24-satne mokraće. Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
Slobodni kapa laki lanci imunoglobulina dU spremnik za 24-satni urin 7 dana na 2-8 °C Uzorak poslati isti dan.

Upute za sakupljanje 24-satne mokraće. Izdavanje nalaza unutar 7 dana.

Upute za sakupljanje 24-satne mokraće. Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
β2 mikroglobulin (β2MIKRO) U, dU posuda za urin / spremnik za 24-satni urin Uzorak dostaviti isti dan. Uzorak se NE MOŽE slati poštom.   Upute za sakupljanje 24-satne mokraće. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Bence Jones protein dU spremnik za 24-satni urin 7 dana na 2-8 °C   Upute za sakupljanje 24-satne mokraće. Izdavanje nalaza unutar 7 dana. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće. Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
Katekolamini dU spremnik za 24-satni urin Potreban dogovor s laboratorijem.   Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida.
Metanefrini dU spremnik za 24-satni urin Potreban dogovor s laboratorijem.   Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida.
17-CO steroidi dU spremnik za 24-satni urin Potreban dogovor s laboratorijem.   Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida.
17-OH steroidi dU spremnik za 24-satni urin Potreban dogovor s laboratorijem.   Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida.
Adrenalin dU spremnik za 24-satni urin Potreban dogovor s laboratorijem.   Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida.
Vanil mandelična kiselina (VMA) dU spremnik za 24-satni urin Potreban dogovor s laboratorijem.   Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida.
5-hidroksi indol octena kiselina (5-HIAA) dU spremnik za 24-satni urin Potreban dogovor s laboratorijem.   Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida.
Ukupni porfirini dU Spremnik zaštićen od svijetla (tamna boca ili boca obložena aluminijskom folijom) 3 dana na 2-8 °C   Upute za sakupljanje 24-satne mokraće. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
5-aminolevulinska kiselina dU Spremnik zaštićen od svijetla (tamna boca ili boca obložena aluminijskom folijom) 3 dana na 2-8 °C   Upute za sakupljanje 24-satne mokraće. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Koproporfirini dU Spremnik zaštićen od svijetla (tamna boca ili boca obložena aluminijskom folijom) 3 dana na 2-8 °C   Upute za sakupljanje 24-satne mokraće. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Uroporfirini dU Spremnik zaštićen od svijetla (tamna boca ili boca obložena aluminijskom folijom) 3 dana na 2-8 °C   Upute za sakupljanje 24-satne mokraće. Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Porfobilinogen (PBG) dU Spremnik zaštićen od svijetla (tamna boca ili boca obložena aluminijskom folijom) 3 dana na 2-8 °C   Upute za sakupljanje 24-satne mokraće Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Kortizol dU spremnik za 24-satni urin 7 dana na 2-8 °C, 3 mjeseca na -20 °C   Upute za sakupljanje 24-satne mokraće Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
PRETRAGE U LIKVORU
NAZIV PRETRAGE UZORAK SPREMNIK STABILNOST UZORKA UVJETI DOSTAVE NAPOMENA NAPOMENA
Eritrociti i leukociti u likvoru
(Fuchs-Rosenthal komorica)
CSF     Uzorak dostaviti ODMAH.    
Natrij (Na) CSF        
Kalij (K) CSF          
Kloridi (Cl) CSF          
Glukoza CSF     Uzorak dostaviti ODMAH.    
Laktat CSF     Uzorak dostaviti ODMAH.    
Ukupni proteini CSF          
Albumin CSF   Potreban dogovor s laboratorijem.  

Dogovor na tel: 556-203

 
Imunoglobulin A (IgA) CSF   Potreban dogovor s laboratorijem.   Dogovor na tel: 556-203  
Imunoglobulin M (IgM) CSF   Potreban dogovor s laboratorijem.   Dogovor na tel: 556-203  
Imunoglobulin G (IgG) CSF   Potreban dogovor s laboratorijem.   Dogovor na tel: 556-203  
Oligoklonski imunoglobulin G u likvoru (oligoklonske vrpce) CSF i S   Potreban dogovor s laboratorijem.  

Dogovor na tel: 556-203

Izdavanje nalaza unutar 2 tjedna.

Zbog pravilne evaluacije nalaza potrebno je uz uzorak likvora dostaviti i serum. Izdavanje nalaza unutar 2 tjedna.
Kvocijent IgG, IgA, IgM u likvoru (Reibergram) CSF i S   Potreban dogovor s laboratorijem.  

Dogovor na tel: 556-203

Izdavanje nalaza unutar 2 tjedna.

Zbog pravilne evaluacije nalaza potrebno je uz uzorak likvora dostaviti i serum. Izdavanje nalaza unutar 2 tjedna.