Kako laboratorijski nalazi imaju značajnu ulogu u skupu informacija na kojima se temelje mnoge liječničke odluke Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM) definiralo je unaprijeđenje kvalitete laboratorijskog rada u Hrvatskoj kao jedan od svojih glavnih strateških ciljeva. Danas, kada je analitička faza laboratorijskog rada poboljšana automatizacijom, najveći dio pogrešaka u laboratorijskoj medicini (46-68%) proizlazi iz predanalitičke faze. Da bi smanjili predanalitičke greške neophodno je standardizirati postupke uzorkovanja, dostave uzoraka u laboratorij kao i pravilno pripremiti pacijenta za uzorkovanje krvi u skladu s pretragama koje se traže (CSLI smjernica navodi kao je potrebno samo provjeriti da li je pacijent natašte). Važno je i napomenuti da svaki analit koji se određuje ima određenu stabilnost i način pohrane ukoliko analizu nije moguće odmah izvršiti (važno za suradne ustanove i ustanove za kućnu njegu).
U Katalogu pretraga navedene su sve pretrage koje je Zavod za medicinsku-laboratorijsku dijagnostiku KBC Split ugovorio s HZZO 2015.g. Navedena je i vrsta uzorka za analizu te upute za pripremu bolesnika vezane uz pojedine analize. Ukoliko u tablici nije drugačije navedeno pacijent se mora pridržavati općih uputa za pripremu bolesnika prije uzimanja uzorka krvi.
Budući da pacijent treba biti ispravno pripremljen za uzimanje uzorka krvi važno mu je upute za pripremu dati još u liječničkoj ordinaciji. Stoga smo vam pripremili pisane upute kako bi se izbjegle moguće predanalitičke pogreške.
Informacije za pacijente i liječnike svaki dan od                        021/556-577
11-14 sati FIRULE 
Informacije za pacijente i liječnike svaki dan od                        021/ 557-465
11-14 sati KRIŽINE
 
 

Opće upute za pripremu bolesnika prije uzimanja uzorka krvi

• dan prije uzimanja uzorka krvi potrebno je izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost te uzeti uobičajene obroke hrane, ali ne premasne
• poslije 22 sata uvečer dan prije odlaska u laboratorij ne uzimati hranu, piti alkohol te pušiti
• za redovite pretrage uzorak krvi od bolesnika uzeti ujutro između 7 i 10 sati dok je bolesnik odmoren i prije nego što je podvrgnut dijagnostičkim i terapijskim postupcima
• nužno je stvoriti uvjete koji osiguravaju da bolesnik bude odmoren i opušten prije uzimanja uzorka krvi zbog mogućih promjena u intermedijarnom metabolizmu ugljikohidrata, lipida i proteina zbog djelovanja kortikosteroida i katekolamina

UPUTE 1     Upute za pripremu bolesnika prije određivanja lipidnog statusa

Dva tjedna prije uzimanja uzorka krvi:

• uobičajeno se hraniti
• izbjegavati promjene u tjelesnoj težini

48 sati prije uzimanja uzorka krvi:

• izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost
• ne uzimati alkohol

24 sata prije uzimanja uzorka krvi:

• uzimati uobičajene obroke hrane, ali ne premasne

12 sati prije uzimanja uzorka krvi:

• poslije 19 sati dan prije odlaska u laboratorij ne uzimati hranu, piti alkohol, kavu te pušiti

Određivanje kolesterola ne bi se trebalo provoditi prije nego što prođe 8 tjedana od:

• akutnog infarkta miokarda
• kirurške operacije
• traume
• sekundarne bolesti s promjenama u metabolizmu lipida
• akutne bakterijske ili virusne infekcije
Napomena: U dogovoru s liiječnikom, 48 sati prije uzorkovanja ne uzimati lijekove koji utječu na koncentraciju lipida (antihipertenzivi, estrogeni, progestini, tiroidni hormoni).
 

UPUTE 2     Upute za pripremu bolesnika prije određivanja željeza

24-48 sati prije uzimanja uzorka krvi ne piti sokove obogaćene vitaminima ni pića uz dodatak roboransa
• uzorak krvi od bolesnika uzeti u standardizirano vrijeme jer koncentracija željeza pokazuje cirkadijalne promjene
ako je bolesnik pod terapijom preparatima željeza i/ili multivitaminskim preparatima obogaćenim željezom kontrola željeza u serumu izvodi se najmanje:
• tjedan do 10 dana nakon peroralnog uzimanja preparata željeza
• tri dana nakon davanja intravenoznih preparata željeza
• mjesec dana nakon intramuskularnog davanja željeza
Koncentracija željeza u serumu je povećana kod primjene acetilsalicilne kiseline, kloramfenikola, oralnih kontraceptiva, multivitamina i kemoterapijskih agenasa, posebno cisplatine i metotreksata.
Određivanje željeza treba odgoditi za vrijeme akutne infekcije.
 

UPUTE 3     Upute za pripremu bolesnika prije provođenja testa oralne podnošljivosti glukoze

• test se izvodi ujutro nakon što je bolesnik prethodnu noć bio natašte (8-14 sati), a tri dana prije toga na uobičajenoj prehrani (>150 g ugljikohidrata na dan) i bez ograničavanja tjelesne aktivnosti
• za vrijeme testa bolesnik se ne treba izlagati pojačanoj tjelesnoj aktivnosti, ne smije jesti, piti kavu i druga pića, ni pušiti

UPUTE 4     Upute za pripremu bolesnika prije testa na okultno krvarenje u stolici

• 7 dana prije testa ne preporučuje se uzimati lijekove koji mogu dovesti do krvarenja u probavnom sustavu i pojave krvi u stolici (aspirin, indometacin, fenilbutazon, rezerpin, kortikosteroidi i dr.)
• test treba odgoditi kod proljeva, menstruacije, krvarenja iz hemoroida i hematurije
• preporučuje se analizirati tri uzastopne stolice kroz tri dana i to po dva uzorka s različitih mjesta iz svake stolice1,2
• Dokazivanje krvi u stolici u našem laboratoriju izvodi se imunokemijskim testom te nije potreban poseban način prehrane prije uzimanja uzoraka jer test ne podliiježe interferencijama
 
Uzimanje uzorka
Pravilno uzimanje uzorka za pretragu: Nisu potrebna ograničenja u prehrani prije izvođenja testa. Uzorak je vrlo jednostavno uzeti. Potrebno je odvrnuti poklopac na koji je pričvršćen aplikator te sa aplikatorom ubosti u stolicu (feces), na tri, nasumce izabrana mjesta.
Toaletnim papirom se prebriše aplikator, na taj se način uklanja suvišak uzorka. Nakon toga se bočica dobro zatvori i protrese; na taj način se izmiješaju uzorak i transportni medij.
 

UPUTE 5     Upute za sakupljanje 24-satne mokraće (kreatinin klirens, elektroliti, proteini)

• Odabere se vrijeme početka sakupljanja mokraće (npr. 7:00, 8:00), u odabrano vrijeme mjehur se isprazni te se ova porcija mokraće BACI
• Svako slijedeće mokrenje tijekom dana i noći mokraća se sakuplja u čistu posudu
• Iduće jutro u isto vrijeme kada ste i započeli sakupljanje mokraće, mokraća se doda u posudu sa sakupljenom mokraćom
!!! VAŽNO je sakupiti i donjeti svu količinu mokraće izmokrene tijekom 24 sata jer je pogrešno sakupljanje 24-satne mokraće uzrok pogrešnih rezultata !
NAPOMENE:
• Žene za vrijeme menstruacije ne smiju sakupljati 24 satnu mokraću
• Tijekom sakupljanja mokraće potrebno je piti dovoljnu količnu tekućine (1-1.5 l tekućine tijekom dana)
 

UPUTE 6     Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida

Priprema pacijenta za određivanje katekolamina i VMA :
• 5 dana prije sakupljanja mokraće poželjno je prekinuti terapiju lijekovima koji sadrže adrenalin ili njemu slične spojeve: dopa, metil-dopa (Aldomet), zatim tetracikline, ampicilin, eritromicin, kinin i aspirin, u prehrani izbjegavati banane, čokoladu, kremu s vanilijom, citrusno voće, kavu i čaj.
Priprema pacijenta za određivanje 5-HIAA :
• 3-4 dana prije sakupljanja mokraće poželjno je prekinuti terapiju fenotijazinima, paracetamolom, rezerpinom, fenobarbitolom, acetanilidom i fenacetinom, u prehrani izbjegavati rajčice, banane, ananas, avokado i orašaste plodove.
Sakupljanje urina :
• Prije početka sakupljanja mokraće POSUDU ZA SAKUPLJANJE TREBA UZETI U LABORATORIJU
• Tekućina iz dobivene posude ne smije se proliti, već se na nju mora sakupljati mokraća
• Odabere se vrijeme početka sakupljanja mokraće (npr. 7:00, 8:00); u odabrano vrijeme mjehur se isprazni te se ova porcija mokraće BACI
• Svako slijedeće mokrenje tijekom dana i noći mokraća se sakuplja u čistu posudu
• Iduće jutro u isto vrijeme kada ste i započeli sakupljanje mokraće, mokraća se doda u posudu sa sakupljenom mokraćom
!!! VAŽNO je sakupiti i donijeti svu količinu mokraće izmokrene tijekom 24 sata jer je pogrešno sakupljanje 24-satne mokraće uzrok pogrešnih rezultata !
NAPOMENA:
24 satna mokraća ne smije se sakupljati tijekom menstruacije.
DOSTAVA UZORKA :
Suradni laboratoriji koji nisu u mogućnosti posudu za sakupljanje 24 - satnog urina uzeti u našem laboratoriju uzorak mogu dostaviti ukoliko je sakupljen u posudu u koju je prije sakupljanja dodana 25% kloridna kiselina (25%HCl) u slijedećem volumenu :
• Odrasli i djeca s više od 30 kg tjelesne težine: 15 ml HCl
• Djeca od 20 - 30 kg tjelesne težine: 7 ml HCl
• Djeca s manje od 20 kg tjelesne težine: 5 ml HCl
Prije slanja uzoraka novorođenčadi potreban je prethodni dogovor s laboratorijem.
 

UPUTE 7     Upute za uzimanje uzorka mokraće za kvalitativnu analizu

• uzorak izbora je srednji mlaz prve jutarnje mokraće nakon noćnog sna, toalete vanjskog spolovila, prije doručka i drugih aktivnosti, pri čemu vrijeme od posljednjeg pražnjenja mjehura treba biti najmanje 4, a najviše 8 sati
• analizu se ne preporučuje raditi kod žena neposredno prije, za vrijeme i neposredno nakon menstruacije kao ni kod žena koje imaju vidljiv vaginalni iscjedak
• uzorak mokraće treba skupljati u čistu posudu sa širokim grlom koja je po mogućnosti za jednokratnu upotrebu
• ako se uzorak prenosi do mjesta obrade, posuda mora biti zatvorena
• pregled uzorka mokraće treba učiniti unutar 2 sata (najkasnije 4 sata) po uzimanju uzorka
 

UPUTE 8     Pretrage agregacije trombocita i kapaciteta primarne hemostaze (PFA-100)

Zbog utjecaja terapije na rezultate pretraga 7-10 dana prije uzimanja krvi pacijent ne smije uzimati andol, aspirin i druge nesteroidne protuupalne lijekove (indometacin, ibuprofen).
Izuzetak su bolesnici kojima liiječnik traži pretragu agregacije trombocita i kapaciteta primarne hemostaze izričito zbog kontrole specifične terapije.
 

UPUTE 9     Pretrage probira na trombofiliju

Zbog utjecaja terapije na rezultate pretraga kod probira na trombofiliju (protein C, protein S, lupus antikoagulans (LAC), rezistencija na aktivirani protein C (APCR), antitrombin) bolesnicima koji su na oralnoj antikoagulantnoj terapiji ne uzima se uzorak za navedene pretrage.

Upute za uzimanje uzorka venske krvi

Standardizirani postupak
• uzorak krvi uzeti ujutro između 7 i 10 sati
• od dolaska u ambulantu do uzimanja uzorka krvi bolesnik treba mirovati 15 do 30 minuta
• provjeriti podatke na uputnici (ime, prezime, datum, tražene pretrage)
• pripremiti pribor za uzimanje uzorka krvi prema traženim pretragama
• identificirati bolesnika
• za izravnu identifikaciju koristiti bolesnikovo ime, datum rođenja ili neki drugi podatak, a odgovor usporediti s podatkom koji je prethodno upisan na uputnici
• upisati vrijeme uzimanja uzorka krvi na uputnicu
• položaj tijela za vrijeme uzimanja uzorka krvi je sjedeći
• tražiti bolesnika da stisne šaku i izabrati mjesto uboda
• dezinficirati mjesto uboda i pričekati da se dezinficijens (70%-tni izopropilni alkohol ili mješavina etanola i etera) osuši
• uzorak krvi ne treba uzimati iz hematoma, a ako drugačije nije moguće treba je uzeti distalno od hematoma i to naznačiti na uputnici
• podvezu koristiti najdulje 1 minutu, za lipide manje od 1 minute, a ako će se određivati kalcij, magnezij i željezo NE koristiti podvezak
• nakon uzimanja uzorka krvi na mjesto uboda staviti jastučić od vate
• ako uzimanje nije uspjelo, postupak ponoviti nakon 15 minuta iz druge ruke
• epruvete bez antikoagulansa ili sa smolom staviti u uspravan položaj, NE miješati
• epruvete s antikoagulansom promiješati laganim okretanjem nekoliko puta
 

Redosljed uzimanja uzorka krvi

plavi čep

• koagulacijske pretrage

crveni čepžuti čep

• biokemija (serum); ova epruveta ne bi trebala biti prva, ako iz nje treba odrediti elektrolite

crni čepzeleni čep

• krv s antikoagulansom (citrat, heparin)

ljubičasti čep

• hematološke pretrage (K2-EDTA ili K3-EDTA)

sivi čep

• epruvete koje sadrže dodatne stabilizatore (npr. inhibitore glikolize)

HEMOLIZA

Budući da je hemoliza uzorka najčešći uzrok neprihvaćanja uzoraka za analizu u daljnjem tekstu navodimo najčešće uzroke hemolize kao i utjecaj hemolize na pojedine analize. Učestalost hemolize u uzorcima koji su poslani u laboratorij na kliničko-kemijsko ispitivanje je oko 3,3%. O hemolizi in vivo radi se samo u oko 3,2% svih hemoliziranih uzoraka.
Hemoliza je oslobađanje staničnih sastojaka iz eritrocita, trombocita i leukocita u izvanstaničnu tekućinu, tj. plazmu ili serum. Vidljiva je kao crveno obojenje plazme ili seruma nakon centrifugiranja uzorka kad je koncentracija hemoglobina veća od 0,3 g/L
 
Vrste hemolize
• hemoliza in vitro je čimbenik interferencije; nastaje za vrijeme ili nakon uzimanja uzorka
• hemoliza in vivo je biološki čimbenik
 
Uzroci hemolize in vitro
Uzroci hemolize tijekom uzimanja krvi:
• jaka aspiracija (upotreba tankih igala rjeđe dovodi do hemolize nego upotreba debljih; turbulencija te količina i brzina protoka su manji)
• djelomična opstrukcija venskog ili arterijskog katetera
• uzimanje uzorka štrcaljkom i zatim razdvajanje u nekoliko epruveta
 
Uzroci hemolize nakon uzimanja krvi:
• presnažno miješanje krvi
• centrifugiranje krvi prije potpunog zgrušavanja
• centrifugiranje djelomično zgrušanih uzoraka bolesnika koji dobivaju antikoagulanse
• pozitivan ili negativan tlak u epruvetama
• razrjeđivanje krvi hipotoničnom otopinom
• zamrzavanje i odmrzavanje pune krvi
• čuvanje ili transport pune krvi na temperaturi okoline
 
Hemoliza kao čimbenik interferencije
• povećanje ili smanjenje koncentracije sastojaka u plazmi/serumu zbog koncentracijskog gradijenta između stanica i plazme
• interferiranje staničnih sastojaka u kemijskim i biokemijskim reakcijama (npr. pseudoperoksidazna aktivnost hemoglobina smeta određivanju bilirubina, adenilat-kinaza određivanju CK)
• optička interferencija hemoglobina u spektrofotometrijskim mjerenjima
U večini slučajeva, hemoliza uzrokuje interferenciju unutar referentnog intervala ili kod vrijednosti na gornjoj granici intervala (nivo odluke). Za bilo koji analit utjecaj hemolize na analit koji je u granici referentnih intervala je bitno veći nego kod izrazito patoloških vrijednosti.
 
Analiti koji najviše podliježu interferenciji zbog hemolize
Aspartat-aminotransferaza (AST)
Laktat-dehidrogenaza (LD)
Kalij
Anorganski fosfati
Bilirubin
Amonijak
Elektroforeza serumskih proteina
Folna kiselina
NSE
 
 

DOSTAVA UZORAKA UNUTAR KBC SPLIT

PRIJENOS UZORAKA BIOLOŠKOG MATERIJALA
• u prijenosu uzoraka iz dislociranih jedinica sudjeluje osoblje iz zdravstvene ustanove, a ne sami bolesnici
• uzorci se prenose u odgovarajućim spremnicima, a ako to zahtijeva priroda uzorka, treba se pridržavati posebnih uputa (temperatura, svjetlo)
• uzorci se prenose u zatvorenim sustavima u uspravnom položaju
• uputnice se nose odvojeno od uzoraka
• pri prijenosu potrebno je izbijeći zagrijavanje i mehaničke utjecaje
• epruvete bez antikoagulansa moraju biti dostavljene u laboratorij u odgovarajućem položaju (krv nije u dodiru s čepom) i ne smiju se miješati (hemoliza)
 
KRITERIJI ZA NEPRIHVAĆANJE UZORAKA
• Nepravilno označeni uzorci ( uzorci bez imena i prezimena, nepodudaranje imena na spremniku i uputnici, uzorci bez uputnice)
NAPOMENA : ako je u laboratorij dostavljen uzorak bez imena i prezimena potrebno je preuzeti odgovornost za identifikaciju dolaskom osobe koja je uzela uzorak u laboratorij i potpisom na uputnicu
• Uzorci uzeti u neodgovarajuće tip spremnika ovisno o traženim pretragama i uzorci s nedovoljnom količinom krvi u spremniku s antikoagulansom(ispod označene razine)
• uzorci uzeti iz infuzijskog sustava
• zgrušani uzorci krvi uzeti u spremnike s antikoagulansom
• uzorci mokraće uzeti u u spremnik s gelom
• uzorci za koje je prošlo dozvoljeno vrijeme od uzimanja do dostave u laboratorij
• hemolitični uzorci (hemoliza in vitro)
NAPOMENA : Ukoliko se inzistira na izdavanju rezultata biokemijskih pretraga dobivenih iz hemolitičnog uzorka nalaz se izdaje na odgovornost liječnika uz napomenu 'Na izričit zahtjev liiječnika pretrage su izrađene iz hemolitičnog uzorka' . (ne odnosi se na koagulacijske pretrage i određivanje kalija, LDH, AST, amonijaka, elektroforezu serumskih proteina, folnu kiselina i NSE koji se nikada ne izdaju iz hemolitičnog uzorka)
• lipemični uzorci za pretrage kojima interferira lipemija
• kod opravdane sumnje da je došlo do zamjene uzorka izvan laboratorija
 
DOZVOLJENA VREMENA OD UZIMANJA UZORKA DO ANALIZE
• dozvoljeno vrijeme od uzimanja uzorka krvi do analize općih biokemijskih pretraga je 6 sati
IZNIMKE: glukoza se mora odrediti unutar 2 sata od uzimanja uzorka ako krv nije uzeta u spremnik s inhibitorima glikolize (sivi čep) i uzorci za pretrage koje se moraju izraditi ODMAH (vidi Katalog pretraga-KBC Split i kućne njege)
• dozvoljeno vrijeme od uzimanja uzorka mokraće za kvalitativnu analizu do pregleda je 2 sata (najkasnije 4 sata)
• dozvoljeno vrijeme od uzimanja uzorka krvi do određivanja sedimentacije eritrocita je 2 sata
• dozvoljeno vrijeme od uzimanja uzorka krvi do analize kompletne krvne slike je 6 sati
• dozvoljeno vrijeme od uzimanja uzorka krvi do pripreme krvnog razmaza je 6 sati
• dozvoljeno vrijeme od uzimanja uzorka krvi do analize koagulacijskih pretraga je 2 sata
 
DOSTAVA PRIMARNIH UZORAKA IZ USTANOVA ZA NJEGU U KUĆI
Djelatnici ustanova za kućnu njegu koji uzimaju i dostavljaju uzorke pacijenata moraju biti upoznati s prethodno navedenim općim i specifičnim uputama za pripremu bolesnika .
Prilikom uzimanja uzorka treba slijediti navedene standardizirane postupke za uzimanje uzoraka.
 
OBILJEŽAVANJE UZORKA
• Svaki uzorak dostavljen u laboratorij mora biti pravilno označen (IME I PREZIME PACIJENTA) te imati odgovarajuću (jednako označenu), čitko i pravilno ispisanu uputnicu
Na poleđini uputnice obavezno treba navesti točno vrijeme uzimanja uzorka i ime osobe koja je uzela uzorak. Uzorci bez ovih podataka smatrat će se neprihvatljivim za analizu
 
DOSTAVA UZORAKA
• uzorci se prenose u odgovarajućim spremnicima, a ako to zahtijeva priroda uzorka, treba se pridržavati posebnih uputa (temperatura, svjetlo)
• uzorci se prenose u zatvorenim sustavima u uspravnom položaju
• uputnice se nose odvojeno od uzoraka
• pri prijenosu potrebno je izbjeći zagrijavanje i mehaničke utjecaje
• epruvete bez antikoagulansa moraju biti dostavljene u laboratorij u odgovarajućem položaju (krv nije u dodiru s čepom) i ne smiju se miješati (hemoliza)
 
DOZVOLJENA VREMENA OD UZIMANJA UZORKA DO ANALIZE
• dozvoljeno vrijeme od uzimanja uzorka krvi do analize općih biokemijskih pretraga je 6 sati
IZNIMKE: glukoza se mora odrediti unutar 2 sata od uzimanja uzorka ako krv nije uzeta u spremnik s inhibitorima glikolize (sivi čep) i pretrage koje treba izraditi ODMAH za koje pacijent mora doći osobno u laboratorij (vidi Katalog pretraga-KBC Split i kućne njege)
• dozvoljeno vrijeme od uzimanja uzorka mokraće za kvalitativnu analizu do pregleda je 2 sata (najkasnije 4 sata)
• dozvoljeno vrijeme od uzimanja uzorka krvi do određivanja sedimentacije eritrocita je 2 sata
• dozvoljeno vrijeme od uzimanja uzorka krvi do analize kompletne krvne slike je 6 sati
• dozvoljeno vrijeme od uzimanja uzorka krvi do pripreme krvnog razmaza je 6 sati
• dozvoljeno vrijeme od uzimanja uzorka krvi do analize koagulacijskih pretraga je 2 sata
 
KRITERIJI ZA NEPRIHVAĆANJE UZORAKA DOSTAVLJENIH IZ USTANOVA ZA KUĆNU NJEGU
• Nepravilno označeni uzorci (uzorci bez imena i prezimena, nepodudaranje imena na spremniku i uputnici, uzorci bez uputnice ...)
• Uzorci uzeti u neodgovarajuće tip spremnika ovisno o traženim pretragama i uzorci s nedovoljnom količinom krvi u spremniku s antikoagulansom (ispod označene razine) (vidi Katalog pretraga-KBC Split i kućne njege)
• zgrušani uzorci krvi uzeti u spremnike s antikoagulansom
• uzorci mokraće uzeti u u spremnik s gelom
• uzorci za koje je prošlo dozvoljeno vrijeme od uzimanja do dostave u laboratorij
• hemolitični uzorci (hemoliza in vitro)
• uzorci s uputnicom bez navedenog točnog vremena uzimanja uzorka i imena i prezimena osobe koja je uzela uzorak)
 

DOSTAVA SEKUNDARNIH UZORAKA IZ SURADNIH USTANOVA I SLANJE POŠTOM

Primarni laboratorij koji upućuje uzorak u suradni laboratorij dužan je pridržavati se i provesti sve predanalitičke radnje u smislu pravilne pripreme uzorka, obilježavanja uzorka (datum, vrijeme uzimanja uzorka, ime i prezime osobe koja je uzorak uzorkovala, ime i prezime pacijenta, godina rođenja, naziv pretrage, vrsta uzorka), pakiranja uzorka, prema potrebi na ledu i slično.
(HKMB - opće preporuke za slanje uzoraka u suradni (referalni) laboratorij preporuke povjerenstva za stručna pitanja)
Primarni laboratorij koji priprema uzorak dužan je pohraniti alikvot uzorka do dobivanja nalaza.
VRSTA I KOLIČINA UZORKA
Uzorak koji se dostavlja iz suradnih ustanova ili šalje poštom je potrebno centrifugirati prema važećim preporukama te plazmu ili serum preliti u čistu epruvetu bez aditiva i na epruveti obavezno označiti vrstu uzorka ( SERUM, Na-citrat PLAZMA, Li-heparin PLAZMA... ). Ukoliko na epruveti nije označena vrsta uzorka uzorak će se smatrati neprihvatljivim za analizu.
Preporuča se poslati što veću količinu uzorka, minimalna prihvatljiva količina je 1 ml, a za imunološke pretrage 2 ml.
 
OZNAČAVANJE UZORKA
Svaki uzorak dostavljen u laboratorij ili poslan poštom mora biti pravilno označen (IME i PREZIME PACIJENTA) te imati odgovarajuću (jednako označenu), čitko i pravilno ispisanu uputnicu s TOČNIM VREMENOM UZIMANJA UZORKA.
 
SLANJE UZORAKA LIKVORA
Likvor skupljati u sterilne staklene epruvete bez ikakvih dodataka(nikako ne u epruvete s aktivatorom zgrušavanja sa ili bez inaktivne smole). Uzorke likvora kojima nije potrebna citološka obrada obavezno centrifugirati (10 minuta na 3500 okretaja/min) i bistri supernatant odvojiti u čiste epruvete. Epruvete jasno označiti (ime i prezime pacijenta, godina rođenja i vrsta uzorka) i osigurati od razbijanja i/ili prolijevanja. Na uputnici obavezno naznačiti broj telefona za kontakt i vrijeme uzimanja uzorka. Uzorak likvora nikako ne zamrzavati. Kada je to potrebno, uz likvor poslati i uzorak seruma.
 
DOSTAVA UZORAKA IZ SURADNIH USTANOVA
Uzorke treba dostaviti u laboratorij tijekom radnog dana (7:30-14:00), u što kraćem roku. Ukoliko se uzorak ne može dostaviti isti dan uzorke seruma/plazme/pune krvi treba ga pohraniti na odgovarajućoj temperaturi koja je za svaki pojedini analit navedena u koloni 'Stabilnost uzorka' KATALOGA PRETRAGA-Suradne ustanove i dostaviti slijedeći dan (osim uzoraka za koagulacijske pretrage koje se moraju dostaviti odmah).
Molimo provjeriti u KATALOGU PRETRAGA-Suradne ustanove detalje o uvjetima pohrane i dostave za pojedinačne pretrage te je li potreban prethodni dogovor s laboratorijem.
 
SLANJE UZORAKA POŠTOM
Uzorke je potrebno pakirati odvojeno od uputnica u zaštitne spremnike kako bi se spriječilo istjecanje uzorka i kontaminacija. Uzorci se prenose u što kraćem vremenskom roku u odgovarajućim spremnicima. Pri prijenosu potrebno je izbjeći zagrijavanje i mehaničke utjecaje, te ponovno zamrzavanje i odmrzavanje.
Uzorci se ne šalju redovnom poštom, već tzv. brzom poštom (jednom od ekspresnih službi dostave DHL, FedEx, HP i dr.) ili nekim drugim odgovarajućim načinom). Uzorak dostavljen običnom poštom nije prihvatljiv za laboratorijsku obradu.
Uzorci se šalju na odgovarajućoj temperaturi ovisno o stabilnosti analita (sobna temperatura, 2-8 °C ili na suhom ledu (-20°C). U KATALOGU PRETRAGA-Suradne ustanove u koloni 'Stabilnost uzorka' navedeno je vrijeme koliko dugo i na kojoj temperaturi je svaki pojedini analit stabilan. Uzorci dostavljeni na nepropisnoj temperaturi ili nakon isteka vremena stabilnosti neće biti prihvaćeni za analizu.
UZORCI ZA KOAGULACIJSKE PRETRAGE NE SMIJU SE SLATI POŠTOM OSIM U IZNIMNIM SLUČAJEVIMA PRI ČEMU JE NUŽAN JE DOGOVOR S LABORATORIJEM - tel : 021 / 557 - 397
Prije slanja uzoraka poštom molimo provjeriti u KATALOGU PRETRAGA-Suradne ustanove za pojedinačne pretrage može li se uzorak slati poštom, temperaturne uvjete slanja, te je li potreban prethodni dogovor s laboratorijem.
 
KRITERIJI ZA NEPRIHVAĆANJE UZORAKA DOSTAVLJENIH IZ SURADNIH USTANOVA I POSLANIH POŠTOM
• nepravilno označen uzorak
• uzorak u oštećenom spremniku
• uzorak u spremniku bez čepa
• uzorci na kojima nije navedena vrsta uzorka
• uzorci bez navedenog točnog vremena uzimanja
• uzorci dostavljeni na nedozvoljenoj temperaturi
• uzorci za koje je prošlo dozvoljeno vrijeme od uzimanja do dostave u laboratorij
• uzorci za pretrage koje se ne mogu slati poštom

POPIS HITNIH LABORATORIJSKIH PRETRAGA

HEMATOLOŠKE I KOAGULACIJSKE ANALIZE
Krvna slika (CKS + Lkc + Trc)
Diferencijalna krvna slika
Protrombinsko vrijeme
Fibrinogen
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme
D-dimeri
Antitrombin
 
BIOKEMIJSKE ANALIZE
Glukoza
Ureja
Kreatinin
Ukupni bilirubin
Konjugirani bilirubin
Alanin-aminotransferaza
Aspartat-aminotransferaza
Gama glutamil transferaza
Amilaza
Lipaza
Kolinesteraza
C-reaktivni protein
Prokalcitonin
Amonijak
Laktat
Natrij
Kalij
Klor
Kalcij
Magnezij
Ionizirani kalcij
Mioglobin
Troponin
NT proBNP
hCG (kvantitativno)
Kvalitativna analiza mokraće
Acidobazna ravnoteža
Analiza likvora (stanice, glukoza, proteini, kloridi, laktat)
 
Kvantitativne toksiološke pretrage u serumu
Litij
Valproična kiselina
Karbamazepin
Fenobarbital
Digoksin
Zasićenje kisikom, karboksihemoglobin, methemoglobin
Etilni alkohol
 
Kvalitativne toksiološke pretrage u mokraći
Kokain
Opijati
Amfetamini/metamfetamini (stimulacijski amini)
Metadon
Benzodiazepini
Kanabinoidi
 
Visokodiferentne pretrage
Pojedini čimbenci zgrušavanja - status hitnosti samo u posebnim slučajevima (bitno za kliničku odluku, bitno za terapijsku odluku) u dogovoru liiječnika s dežurnim mag. med. biokemije (tel. 26202 ).
KATEGORIJE HITNOSTI
Definicije
1. kategorija hitnosti : hitne pretrage ukazuju na stanje neposredne životne opasnosti (vrijeme izrade: 30 minuta).
 
2. kategorija hitnosti : važne pretrage za hitnu dijagnozu, trijažu i prađenje terapije u intenzivnoj skrbi (vrijeme izrade: 1 sat)
 
 
1. kategorija hitnosti
• acidobazna ravnoteža: pO2 , pCO2 , pH, BE
• krvna slika : Hb ili Hct , trombociti
• elektroliti : natrij , kalij , ionizirani kalcij
• glukoza
• protrombinsko vrijeme
• aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme
 
 
2. kategorija hitnosti
• sve pretrage s popisa hitnih laboratorijskih pretraga kategorije 1
• ureja, kreatinin, amonijak, ukupni bilirubin, konjugirani bilirubin, ALT, AST, amilaza, lipaza, CRP, ukupni kalcij, ukupni magnezij, hCG
• krvna slika: leukociti, diferenciranje leukocita
• fibrinogen, D-dimeri, antitrombin, pojedini čimbenici zgrušavanja
• laktat
• mioglobin, troponini T i I
• kvalitativna analiza mokraće
• analiza likvora
• kolinesteraza
• kvantitativne toksiološke pretrage u serumu
• kvalitativne toksiološke pretrage u mokraći